Jason's 59 marathons   ::  Marathons 1-25

1994 Boston Marathon      Boston, MA  April 18, 1994
Rank: 29 out of 59
3:06:00


57
     There are no splits available for this marathon
2:29
2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  1996 Boston Marathon      Boston, MA  April 15, 1996
  Rank: 4 out of 59
  2:38:00

  45
       There are no splits available for this marathon
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  1997 Boston Marathon      Boston, MA   April 21, 1997
  Rank: 14 out of 59
 • Mile #1: 6:55
 • Mile #2: 6:03
 • Mile #3: 5:57
 • Mile #4: 6:01
 • Mile #5: 6:06
 • Mile #6: 5:59
 • Mile #7: 5:57
 • Mile #8: 6:02
 • Mile #9: 5:59
 • Mile #10: 6:11
 • Mile #11: 6:11
 • Mile #12: 6:05
 • Mile #13: 6:09
 • Mile #14: 6:07
 • Mile #15: 6:13
 • Mile #16: 6:02
 • Mile #17: 6:19
 • Mile #18: 6:10
 • Mile #19: 6:16
 • Mile #20: 7:16
 • Mile #21: 6:52
 • Mile #22: 6:55
 • Mile #23: 6:32
 • Mile #24: 6:43
 • Mile #25: 7:09
 • Mile #26.2: 8:17
 • 2:46:26
  52
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  6:55
  6:55
  Mile #1   ::   6:55
 • 0:52 seconds slower than next split (6:03)
 • 0:35 slower than average split (6:20) in this race
 • Same as overall average split (6:55)


 • Mile 1
  6:03
  12:58
  Mile #2   ::   6:03
 • 0:52 seconds faster than previous split (6:55)
 • 0:06 seconds slower than next split (5:57)
 • 0:17 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:52 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 2
  5:57
  18:55
  Mile #3   ::   5:57
 • 0:06 seconds faster than previous split (6:03)
 • 0:04 seconds faster than next split (6:01)
 • 0:23 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:58 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 3
  6:01
  24:56
  Mile #4   ::   6:01
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds faster than next split (6:06)
 • 0:19 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:54 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 4
  6:06
  31:02
  Mile #5   ::   6:06
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:07 seconds slower than next split (5:59)
 • 0:14 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:49 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 5
  5:59
  37:01
  Mile #6   ::   5:59
 • 0:07 seconds faster than previous split (6:06)
 • 0:02 seconds slower than next split (5:57)
 • 0:21 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 6
  5:57
  42:58
  Mile #7   ::   5:57
 • 0:02 seconds faster than previous split (5:59)
 • 0:05 seconds faster than next split (6:02)
 • 0:23 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:58 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 7
  6:02
  49:00
  Mile #8   ::   6:02
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds slower than next split (5:59)
 • 0:18 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:53 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 8
  5:59
  54:59
  Mile #9   ::   5:59
 • 0:03 seconds faster than previous split (6:02)
 • 0:12 seconds faster than next split (6:11)
 • 0:21 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 9
  6:11
  1:01:10
  Mile #10   ::   6:11
 • 0:12 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:09 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:44 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 10
  6:11
  1:07:21
  Mile #11   ::   6:11
 • Same as the previous split
 • 0:06 seconds slower than next split (6:05)
 • 0:09 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:44 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 11
  6:05
  1:13:26
  Mile #12   ::   6:05
 • 0:06 seconds faster than previous split (6:11)
 • 0:04 seconds faster than next split (6:09)
 • 0:15 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:50 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 12
  6:09
  1:19:35
  Mile #13   ::   6:09
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (6:07)
 • 0:11 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:46 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 13
  6:07
  1:25:42
  Mile #14   ::   6:07
 • 0:02 seconds faster than previous split (6:09)
 • 0:06 seconds faster than next split (6:13)
 • 0:13 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:48 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 14
  6:13
  1:31:55
  Mile #15   ::   6:13
 • 0:06 seconds slower than previous split
 • 0:11 seconds slower than next split (6:02)
 • 0:07 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:42 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 15
  6:02
  1:37:57
  Mile #16   ::   6:02
 • 0:11 seconds faster than previous split (6:13)
 • 0:17 seconds faster than next split (6:19)
 • 0:18 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:53 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 16
  6:19
  1:44:16
  Mile #17   ::   6:19
 • 0:17 seconds slower than previous split
 • 0:09 seconds slower than next split (6:10)
 • 0:01 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:36 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 17
  6:10
  1:50:26
  Mile #18   ::   6:10
 • 0:09 seconds faster than previous split (6:19)
 • 0:06 seconds faster than next split (6:16)
 • 0:10 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:45 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 18
  6:16
  1:56:42
  Mile #19   ::   6:16
 • 0:06 seconds slower than previous split
 • 1:00 seconds faster than next split (7:16)
 • 0:04 faster than average split (6:20) in this race
 • 0:39 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 19
  7:16
  2:03:58
  Mile #20   ::   7:16
 • 1:00 seconds slower than previous split
 • 0:24 seconds slower than next split (6:52)
 • 0:56 slower than average split (6:20) in this race
 • 0:21 slower than overall average split (6:55)


 • Mile 20
  6:52
  2:10:50
  Mile #21   ::   6:52
 • 0:24 seconds faster than previous split (7:16)
 • 0:03 seconds faster than next split (6:55)
 • 0:32 slower than average split (6:20) in this race
 • 0:03 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 21
  6:55
  2:17:45
  Mile #22   ::   6:55
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:23 seconds slower than next split (6:32)
 • 0:35 slower than average split (6:20) in this race
 • Same as overall average split (6:55)


 • Mile 22
  6:32
  2:24:17
  Mile #23   ::   6:32
 • 0:23 seconds faster than previous split (6:55)
 • 0:11 seconds faster than next split (6:43)
 • 0:12 slower than average split (6:20) in this race
 • 0:23 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 23
  6:43
  2:31:00
  Mile #24   ::   6:43
 • 0:11 seconds slower than previous split
 • 0:26 seconds faster than next split (7:09)
 • 0:23 slower than average split (6:20) in this race
 • 0:12 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 24
  7:09
  2:38:09
  Mile #25   ::   7:09
 • 0:26 seconds slower than previous split
 • 1:08 seconds faster than next split (8:17)
 • 0:49 slower than average split (6:20) in this race
 • 0:14 slower than overall average split (6:55)


 • Mile 25
  8:17
  2:46:26
  Mile #26.2   ::   8:17
 • 1:08 seconds slower than previous split


 • Mile 26.2
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  5:57 (#3)
  Slowest:
  7:16 (#20)
  Average:
  6:20
  Median:
  6:11
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  1:19
  Fastest Δ Average:
  0:23
  Fastest Δ Median:
  0:14
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  1:19
  N/A Slowest Δ Average:
  0:56
  Slowest Δ Median:
  1:05
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:23
  Average Δ Slowest:
  0:56
  N/A Average Δ Median:
  0:09
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:14
  Median Δ Slowest:
  1:05
  Median Δ Average:
  0:09
  N/A
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  1998 Boston Marathon      Boston, MA   April 20, 1998
  Rank: 10 out of 59
 • Mile #1: 5:52
 • Mile #2: 5:44
 • Mile #3: 5:44
 • Mile #4: 5:41
 • Mile #5: 5:55
 • Mile #6: 5:47
 • Mile #7: 5:48
 • Mile #8: 5:55
 • Mile #9: 5:49
 • Mile #10: 5:54
 • Mile #11: 6:02
 • Mile #12: 6:03
 • Mile #13: 6:05
 • Mile #14: 6:08
 • Mile #15: 6:08
 • Mile #16: 6:14
 • Mile #17: 6:17
 • Mile #18: 6:19
 • Mile #19: 6:14
 • Mile #20: 6:30
 • Mile #21: 6:42
 • Mile #22: 6:13
 • Mile #23: 6:44
 • Mile #24: 6:45
 • Mile #25: 7:22
 • Mile #26.2: 8:59
 • 2:42:54
  54
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  5:52
  5:52
  Mile #1   ::   5:52
 • 0:08 seconds slower than next split (5:44)
 • 0:17 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:03 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 1
  5:44
  11:36
  Mile #2   ::   5:44
 • 0:08 seconds faster than previous split (5:52)
 • Same as the next split
 • 0:25 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:11 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 2
  5:44
  17:20
  Mile #3   ::   5:44
 • Same as the previous split
 • 0:03 seconds slower than next split (5:41)
 • 0:25 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:11 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 3
  5:41
  23:01
  Mile #4   ::   5:41
 • 0:03 seconds faster than previous split (5:44)
 • 0:14 seconds faster than next split (5:55)
 • 0:28 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:14 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 4
  5:55
  28:56
  Mile #5   ::   5:55
 • 0:14 seconds slower than previous split
 • 0:08 seconds slower than next split (5:47)
 • 0:14 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 5
  5:47
  34:43
  Mile #6   ::   5:47
 • 0:08 seconds faster than previous split (5:55)
 • 0:01 seconds faster than next split (5:48)
 • 0:22 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:08 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 6
  5:48
  40:31
  Mile #7   ::   5:48
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:07 seconds faster than next split (5:55)
 • 0:21 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:07 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 7
  5:55
  46:26
  Mile #8   ::   5:55
 • 0:07 seconds slower than previous split
 • 0:06 seconds slower than next split (5:49)
 • 0:14 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 8
  5:49
  52:15
  Mile #9   ::   5:49
 • 0:06 seconds faster than previous split (5:55)
 • 0:05 seconds faster than next split (5:54)
 • 0:20 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:06 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 9
  5:54
  58:09
  Mile #10   ::   5:54
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:08 seconds faster than next split (6:02)
 • 0:15 faster than average split (6:09) in this race
 • 1:01 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 10
  6:02
  1:04:11
  Mile #11   ::   6:02
 • 0:08 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (6:03)
 • 0:07 faster than average split (6:09) in this race
 • 0:53 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 11
  6:03
  1:10:14
  Mile #12   ::   6:03
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (6:05)
 • 0:06 faster than average split (6:09) in this race
 • 0:52 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 12
  6:05
  1:16:19
  Mile #13   ::   6:05
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds faster than next split (6:08)
 • 0:04 faster than average split (6:09) in this race
 • 0:50 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 13
  6:08
  1:22:27
  Mile #14   ::   6:08
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:01 faster than average split (6:09) in this race
 • 0:47 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 14
  6:08
  1:28:35
  Mile #15   ::   6:08
 • Same as the previous split
 • 0:06 seconds faster than next split (6:14)
 • 0:01 faster than average split (6:09) in this race
 • 0:47 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 15
  6:14
  1:34:49
  Mile #16   ::   6:14
 • 0:06 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds faster than next split (6:17)
 • 0:05 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:41 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 16
  6:17
  1:41:06
  Mile #17   ::   6:17
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (6:19)
 • 0:08 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:38 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 17
  6:19
  1:47:25
  Mile #18   ::   6:19
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds slower than next split (6:14)
 • 0:10 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:36 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 18
  6:14
  1:53:39
  Mile #19   ::   6:14
 • 0:05 seconds faster than previous split (6:19)
 • 0:16 seconds faster than next split (6:30)
 • 0:05 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:41 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 19
  6:30
  2:00:09
  Mile #20   ::   6:30
 • 0:16 seconds slower than previous split
 • 0:12 seconds faster than next split (6:42)
 • 0:21 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:25 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 20
  6:42
  2:06:51
  Mile #21   ::   6:42
 • 0:12 seconds slower than previous split
 • 0:29 seconds slower than next split (6:13)
 • 0:33 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:13 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 21
  6:13
  2:13:04
  Mile #22   ::   6:13
 • 0:29 seconds faster than previous split (6:42)
 • 0:31 seconds faster than next split (6:44)
 • 0:04 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:42 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 22
  6:44
  2:19:48
  Mile #23   ::   6:44
 • 0:31 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (6:45)
 • 0:35 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:11 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 23
  6:45
  2:26:33
  Mile #24   ::   6:45
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:37 seconds faster than next split (7:22)
 • 0:36 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:10 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 24
  7:22
  2:33:55
  Mile #25   ::   7:22
 • 0:37 seconds slower than previous split
 • 1:37 seconds faster than next split (8:59)
 • 1:13 slower than average split (6:09) in this race
 • 0:27 slower than overall average split (6:55)


 • Mile 25
  8:59
  2:42:54
  Mile #26.2   ::   8:59
 • 1:37 seconds slower than previous split


 • Mile 26.2
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  5:41 (#4)
  Slowest:
  7:22 (#25)
  Average:
  6:09
  Median:
  6:08
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  1:41
  Fastest Δ Average:
  0:28
  Fastest Δ Median:
  0:27
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  1:41
  N/A Slowest Δ Average:
  1:13
  Slowest Δ Median:
  1:14
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:28
  Average Δ Slowest:
  1:13
  N/A Average Δ Median:
  0:01
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:27
  Median Δ Slowest:
  1:14
  Median Δ Average:
  0:01
  N/A
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  1999 Boston Marathon      Boston, MA   April 19, 1999
  Rank: 7 out of 59
 • Mile #1: 6:09
 • Mile #2: 5:44
 • Mile #3: 5:45
 • Mile #4: 5:46
 • Mile #5: 6:01
 • Mile #6: 5:55
 • Mile #7: 5:45
 • Mile #8: 5:52
 • Mile #9: 5:51
 • Mile #10: 5:54
 • Mile #11: 5:59
 • Mile #12: 5:59
 • Mile #13: 6:03
 • Mile #14: 6:03
 • Mile #15: 6:06
 • Mile #16: 6:04
 • Mile #17: 6:24
 • Mile #18: 6:28
 • Mile #19: 6:18
 • Mile #20: 6:35
 • Mile #21: 6:46
 • Mile #22: 6:25
 • Mile #23: 6:53
 • Mile #24: 6:18
 • Mile #25: 6:25
 • Mile #26.2: 7:48
 • 2:41:16

  61
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  6:09
  6:09
  Mile #1   ::   6:09
 • 0:25 seconds slower than next split (5:44)
 • 0:01 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:46 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 1
  5:44
  11:53
  Mile #2   ::   5:44
 • 0:25 seconds faster than previous split (6:09)
 • 0:01 seconds faster than next split (5:45)
 • 0:24 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:11 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 2
  5:45
  17:38
  Mile #3   ::   5:45
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (5:46)
 • 0:23 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:10 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 3
  5:46
  23:24
  Mile #4   ::   5:46
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:15 seconds faster than next split (6:01)
 • 0:22 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:09 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 4
  6:01
  29:25
  Mile #5   ::   6:01
 • 0:15 seconds slower than previous split
 • 0:06 seconds slower than next split (5:55)
 • 0:07 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:54 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 5
  5:55
  35:20
  Mile #6   ::   5:55
 • 0:06 seconds faster than previous split (6:01)
 • 0:10 seconds slower than next split (5:45)
 • 0:13 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 6
  5:45
  41:05
  Mile #7   ::   5:45
 • 0:10 seconds faster than previous split (5:55)
 • 0:07 seconds faster than next split (5:52)
 • 0:23 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:10 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 7
  5:52
  46:57
  Mile #8   ::   5:52
 • 0:07 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds slower than next split (5:51)
 • 0:16 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:03 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 8
  5:51
  52:48
  Mile #9   ::   5:51
 • 0:01 seconds faster than previous split (5:52)
 • 0:03 seconds faster than next split (5:54)
 • 0:17 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:04 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 9
  5:54
  58:42
  Mile #10   ::   5:54
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds faster than next split (5:59)
 • 0:14 faster than average split (6:08) in this race
 • 1:01 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 10
  5:59
  1:04:41
  Mile #11   ::   5:59
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:09 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 11
  5:59
  1:10:40
  Mile #12   ::   5:59
 • Same as the previous split
 • 0:04 seconds faster than next split (6:03)
 • 0:09 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 12
  6:03
  1:16:43
  Mile #13   ::   6:03
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:05 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:52 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 13
  6:03
  1:22:46
  Mile #14   ::   6:03
 • Same as the previous split
 • 0:03 seconds faster than next split (6:06)
 • 0:05 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:52 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 14
  6:06
  1:28:52
  Mile #15   ::   6:06
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (6:04)
 • 0:02 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:49 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 15
  6:04
  1:34:56
  Mile #16   ::   6:04
 • 0:02 seconds faster than previous split (6:06)
 • 0:20 seconds faster than next split (6:24)
 • 0:04 faster than average split (6:08) in this race
 • 0:51 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 16
  6:24
  1:41:20
  Mile #17   ::   6:24
 • 0:20 seconds slower than previous split
 • 0:04 seconds faster than next split (6:28)
 • 0:16 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:31 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 17
  6:28
  1:47:48
  Mile #18   ::   6:28
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • 0:10 seconds slower than next split (6:18)
 • 0:20 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:27 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 18
  6:18
  1:54:06
  Mile #19   ::   6:18
 • 0:10 seconds faster than previous split (6:28)
 • 0:17 seconds faster than next split (6:35)
 • 0:10 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:37 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 19
  6:35
  2:00:41
  Mile #20   ::   6:35
 • 0:17 seconds slower than previous split
 • 0:11 seconds faster than next split (6:46)
 • 0:27 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:20 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 20
  6:46
  2:07:27
  Mile #21   ::   6:46
 • 0:11 seconds slower than previous split
 • 0:21 seconds slower than next split (6:25)
 • 0:38 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:09 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 21
  6:25
  2:13:52
  Mile #22   ::   6:25
 • 0:21 seconds faster than previous split (6:46)
 • 0:28 seconds faster than next split (6:53)
 • 0:17 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:30 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 22
  6:53
  2:20:45
  Mile #23   ::   6:53
 • 0:28 seconds slower than previous split
 • 0:35 seconds slower than next split (6:18)
 • 0:45 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:02 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 23
  6:18
  2:27:03
  Mile #24   ::   6:18
 • 0:35 seconds faster than previous split (6:53)
 • 0:07 seconds faster than next split (6:25)
 • 0:10 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:37 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 24
  6:25
  2:33:28
  Mile #25   ::   6:25
 • 0:07 seconds slower than previous split
 • 1:23 seconds faster than next split (7:48)
 • 0:17 slower than average split (6:08) in this race
 • 0:30 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 25
  7:48
  2:41:16
  Mile #26.2   ::   7:48
 • 1:23 seconds slower than previous split


 • Mile 26.2
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  5:44 (#2)
  Slowest:
  6:53 (#23)
  Average:
  6:08
  Median:
  6:04
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  1:09
  Fastest Δ Average:
  0:24
  Fastest Δ Median:
  0:20
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  1:09
  N/A Slowest Δ Average:
  0:45
  Slowest Δ Median:
  0:49
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:24
  Average Δ Slowest:
  0:45
  N/A Average Δ Median:
  0:04
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:20
  Median Δ Slowest:
  0:49
  Median Δ Average:
  0:04
  N/A
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  1999 Richmond Marathon      Richmond, VA   November 13, 1999
  Rank: 8 out of 59
 • Mile #1: 5:52
 • Mile #2: 5:55
 • Mile #3: 5:57
 • Mile #4: 5:59
 • Mile #5: 6:01
 • Mile #6: 6:00
 • Mile #7: 5:55
 • Mile #8: 5:58
 • Mile #9: 5:56
 • Mile #10: 5:59
 • Mile #11: 6:20
 • Mile #12: 6:05
 • Mile #13: 6:10
 • Mile #14: 6:01
 • Mile #15: 6:03
 • Mile #16: 6:27
 • Mile #17: 6:29
 • Mile #18: 6:29
 • Mile #19: 6:13
 • Mile #20: 6:37
 • Mile #21: 6:21
 • Mile #22: 6:30
 • Mile #23: 6:31
 • Mile #24: 6:20
 • Mile #25: 6:25
 • Mile #26.2: 8:08
 • 2:42:41
  66
  9
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  5:52
  5:52
  Mile #1   ::   5:52
 • 0:03 seconds faster than next split (5:55)
 • 0:19 faster than average split (6:11) in this race
 • 1:03 faster than overall average split (6:55)
 • 5:55
  11:47
  Mile #2   ::   5:55
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (5:57)
 • 0:16 faster than average split (6:11) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)
 • 5:57
  17:44
  Mile #3   ::   5:57
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (5:59)
 • 0:14 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:58 faster than overall average split (6:55)
 • 5:59
  23:43
  Mile #4   ::   5:59
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (6:01)
 • 0:12 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)
 • 6:01
  29:44
  Mile #5   ::   6:01
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds slower than next split (6:00)
 • 0:10 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:54 faster than overall average split (6:55)
 • 6:00
  35:44
  Mile #6   ::   6:00
 • 0:01 seconds faster than previous split (6:01)
 • 0:05 seconds slower than next split (5:55)
 • 0:11 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:55 faster than overall average split (6:55)
 • 5:55
  41:39
  Mile #7   ::   5:55
 • 0:05 seconds faster than previous split (6:00)
 • 0:03 seconds faster than next split (5:58)
 • 0:16 faster than average split (6:11) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)
 • 5:58
  47:37
  Mile #8   ::   5:58
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (5:56)
 • 0:13 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:57 faster than overall average split (6:55)
 • 5:56
  53:33
  Mile #9   ::   5:56
 • 0:02 seconds faster than previous split (5:58)
 • 0:03 seconds faster than next split (5:59)
 • 0:15 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:59 faster than overall average split (6:55)
 • 5:59
  59:32
  Mile #10   ::   5:59
 • 0:03 seconds slower than previous split
 • 0:21 seconds faster than next split (6:20)
 • 0:12 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)
 • 6:20
  1:05:52
  Mile #11   ::   6:20
 • 0:21 seconds slower than previous split
 • 0:15 seconds slower than next split (6:05)
 • 0:09 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:35 faster than overall average split (6:55)
 • 6:05
  1:11:57
  Mile #12   ::   6:05
 • 0:15 seconds faster than previous split (6:20)
 • 0:05 seconds faster than next split (6:10)
 • 0:06 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:50 faster than overall average split (6:55)
 • 6:10
  1:18:07
  Mile #13   ::   6:10
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:09 seconds slower than next split (6:01)
 • 0:01 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:45 faster than overall average split (6:55)
 • 6:01
  1:24:08
  Mile #14   ::   6:01
 • 0:09 seconds faster than previous split (6:10)
 • 0:02 seconds faster than next split (6:03)
 • 0:10 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:54 faster than overall average split (6:55)
 • 6:03
  1:30:11
  Mile #15   ::   6:03
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • 0:24 seconds faster than next split (6:27)
 • 0:08 faster than average split (6:11) in this race
 • 0:52 faster than overall average split (6:55)
 • 6:27
  1:36:38
  Mile #16   ::   6:27
 • 0:24 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds faster than next split (6:29)
 • 0:16 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:28 faster than overall average split (6:55)
 • 6:29
  1:43:07
  Mile #17   ::   6:29
 • 0:02 seconds slower than previous split
 • Same as the next split
 • 0:18 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:26 faster than overall average split (6:55)
 • 6:29
  1:49:36
  Mile #18   ::   6:29
 • Same as the previous split
 • 0:16 seconds slower than next split (6:13)
 • 0:18 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:26 faster than overall average split (6:55)
 • 6:13
  1:55:49
  Mile #19   ::   6:13
 • 0:16 seconds faster than previous split (6:29)
 • 0:24 seconds faster than next split (6:37)
 • 0:02 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:42 faster than overall average split (6:55)
 • 6:37
  2:02:26
  Mile #20   ::   6:37
 • 0:24 seconds slower than previous split
 • 0:16 seconds slower than next split (6:21)
 • 0:26 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:18 faster than overall average split (6:55)
 • 6:21
  2:08:47
  Mile #21   ::   6:21
 • 0:16 seconds faster than previous split (6:37)
 • 0:09 seconds faster than next split (6:30)
 • 0:10 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:34 faster than overall average split (6:55)
 • 6:30
  2:15:17
  Mile #22   ::   6:30
 • 0:09 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (6:31)
 • 0:19 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:25 faster than overall average split (6:55)
 • 6:31
  2:21:48
  Mile #23   ::   6:31
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:11 seconds slower than next split (6:20)
 • 0:20 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:24 faster than overall average split (6:55)
 • 6:20
  2:28:08
  Mile #24   ::   6:20
 • 0:11 seconds faster than previous split (6:31)
 • 0:05 seconds faster than next split (6:25)
 • 0:09 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:35 faster than overall average split (6:55)
 • 6:25
  2:34:33
  Mile #25   ::   6:25
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 1:43 seconds faster than next split (8:08)
 • 0:14 slower than average split (6:11) in this race
 • 0:30 faster than overall average split (6:55)
 • 8:08
  2:42:41
  Mile #26.2   ::   8:08
 • 1:43 seconds slower than previous split
 • min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  5:52 (#1)
  Slowest:
  6:37 (#20)
  Average:
  6:11
  Median:
  6:10
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  0:45
  Fastest Δ Average:
  0:19
  Fastest Δ Median:
  0:18
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  0:45
  N/A Slowest Δ Average:
  0:26
  Slowest Δ Median:
  0:27
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:19
  Average Δ Slowest:
  0:26
  N/A Average Δ Median:
  0:01
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:18
  Median Δ Slowest:
  0:27
  Median Δ Average:
  0:01
  N/A
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  2000 Washington Birthday Marathon      Greenbelt, MD  February 20, 2000
  Rank: 43 out of 59
  3:14:00


  45
       There are no splits available for this marathon
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )
 • 2:34
  2001 Chicago :: 2:34:23  
 • 34M 23S (22.27% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 37S (20.48% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 48S (3.11% ) slower than the next marathon ( 2:29:35 )
 • 2:35
  2000 California International :: 2:35:57  
 • 32M 49S (21.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 30M 3S (19.27% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 9M 23S (6.02% ) faster than the next marathon ( 2:45:20 )
 • 2:38
  1996 Boston :: 2:38:00  
 • 30M 46S (19.47% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (17.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 20S (5.27% ) faster than the next marathon ( 2:46:20 )
 • 2:39
  2003 Chicago :: 2:39:24  
 • 29M 22S (18.42% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 26M 36S (16.69% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 27S (14.71% ) faster than the next marathon ( 3:02:51 )
 • 2:41
  2000 Boston :: 2:41:08  
 • 27M 38S (17.15% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 52S (15.43% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 54S (3.04% ) faster than the next marathon ( 2:46:02 )
 • 2:41
  1999 Boston :: 2:41:35  
 • 27M 11S (16.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 24M 25S (15.11% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 18S (0.8% ) faster than the next marathon ( 2:42:53 )
 • 2:42
  1999 Richmond :: 2:42:53  
 • 25M 53S (15.89% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 23M 7S (14.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 7S (19.1% ) faster than the next marathon ( 3:14:00 )
 • 2:43
  2003 Vermont City :: 2:43:07  
 • 25M 39S (15.72% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 53S (14.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 43S (2.28% ) slower than the next marathon ( 2:39:24 )
 • 2:43
  1998 Boston :: 2:43:12  
 • 25M 34S (15.67% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 22M 48S (13.97% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 37S (0.99% ) slower than the next marathon ( 2:41:35 )
 • 2:44
  2005 Vermont City :: 2:44:13  
 • 24M 33S (14.95% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21M 47S (13.26% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 35S (5.23% ) faster than the next marathon ( 2:52:48 )
 • 2:45
  2001 Boston :: 2:45:20  
 • 23M 26S (14.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 20M 40S (12.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 57S (6.62% ) slower than the next marathon ( 2:34:23 )
 • 2:46
  2000 Chicago :: 2:46:02  
 • 22M 44S (13.69% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 58S (12.03% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 5S (6.07% ) slower than the next marathon ( 2:35:57 )
 • 2:46
  1997 Boston :: 2:46:20  
 • 22M 26S (13.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (11.82% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.88% ) slower than the next marathon ( 2:43:12 )
 • 2:47
  2006 Robin Hood :: 2:47:26  
 • 21M 20S (12.74% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 34S (11.09% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 14S (3.13% ) faster than the next marathon ( 2:52:40 )
 • 2:49
  2002 Marine Corps :: 2:49:23  
 • 19M 23S (11.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 37S (9.81% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 7M 57S (4.69% ) faster than the next marathon ( 2:57:20 )
 • 2:49
  2006 Boston :: 2:49:32  
 • 19M 14S (11.34% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 16M 28S (9.71% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 6S (1.24% ) slower than the next marathon ( 2:47:26 )
 • 2:52
  2006 Twin Cities :: 2:52:40  
 • 16M 6S (9.32% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 20S (7.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 12M 59S (7.52% ) faster than the next marathon ( 3:05:39 )
 • 2:52
  2005 Melbourne :: 2:52:48  
 • 15M 58S (9.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 12S (7.64% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 16S (1.89% ) slower than the next marathon ( 2:49:32 )
 • 2:54
  2003 Boston :: 2:54:12  
 • 14M 34S (8.36% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 48S (6.77% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 5S (6.36% ) slower than the next marathon ( 2:43:07 )
 • 2:54
  2005 Boston :: 2:54:29  
 • 14M 17S (8.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 31S (6.6% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 16S (5.88% ) slower than the next marathon ( 2:44:13 )
 • 2:55
  2002 San Francisco :: 2:55:33  
 • 13M 13S (7.53% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 27S (5.95% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6M 10S (3.51% ) slower than the next marathon ( 2:49:23 )
 • 2:56
  2007 Breakers :: 2:56:18  
 • 12M 28S (7.07% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 42S (5.5% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 10M 44S (6.09% ) faster than the next marathon ( 3:07:02 )
 • 2:57
  2002 NYC :: 2:57:20  
 • 11M 26S (6.45% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 40S (4.89% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 8S (1.77% ) slower than the next marathon ( 2:54:12 )
 • 3:02
  2004 Boston :: 3:02:51  
 • 5M 55S (3.24% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 9S (1.72% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 8M 22S (4.58% ) slower than the next marathon ( 2:54:29 )
 • 3:05
  2012 Manchester City :: 3:05:06  
 • 3M 40S (1.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 54S (0.49% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 21S (1.81% ) faster than the next marathon ( 3:08:27 )
 • 3:05
  2017 Hyannis :: 3:05:24  
 • 3M 22S (1.82% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36S (0.32% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 25M 47S (13.91% ) faster than the next marathon ( 3:31:11 )
 • 3:05
  2007 Sedona :: 3:05:39  
 • 3M 7S (1.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 21S (0.19% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 31S (1.89% ) faster than the next marathon ( 3:09:10 )
 • 3:06
  1994 Boston :: 3:06:00  
 • 2M 46S (1.49% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 28M 0S (15.05% ) slower than the next marathon ( 2:38:00 )
 • 3:06
  2011 Miami :: 3:06:49  
 • 1M 57S (1.04% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 49S (0.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 5M 46S (3.09% ) faster than the next marathon ( 3:12:35 )
 • 3:06
  2008 Buenos Aires :: 3:06:56  
 • 1M 50S (0.98% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 56S (0.5% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 4M 7S (2.2% ) faster than the next marathon ( 3:11:03 )
 • 3:07
  2008 Boston :: 3:07:02  
 • 1M 44S (0.93% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 2S (0.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 6S (0.05% ) slower than the next marathon ( 3:06:56 )
 • 3:07
  2017 Crazy Horse :: 3:07:29  
 • 1M 17S (0.68% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 29S (0.79% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3:07
  2009 Park City :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 16M 41S (8.89% ) faster than the next marathon ( 3:24:19 )
 • 3:07
  2013 Akron :: 3:07:38  
 • 1M 8S (0.6% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 38S (0.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 11M 10S (5.95% ) faster than the next marathon ( 3:18:48 )
 • 3:07
  2015 Capital City :: 3:07:56  
 • 50S (0.44% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1M 56S (1.03% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 17M 44S (9.44% ) faster than the next marathon ( 3:25:40 )
 • 3:08
  2013 Boston :: 3:08:27  
 • 19S (0.17% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2M 27S (1.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 49S (0.43% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:09
  2007 Boston :: 3:09:10  
 • 24S (0.21% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 10S (1.67% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 45M 37S (24.11% ) faster than the next marathon ( 3:54:47 )
 • 3:09
  2010 Erie Presque Isle :: 3:09:33  
 • 47S (0.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 33S (1.87% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 44S (1.44% ) slower than the next marathon ( 3:06:49 )
 • 3:09
  2002 Boston in Reverse :: 3:09:40  
 • 54S (0.47% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 3M 40S (1.93% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 0S (14.76% ) faster than the next marathon ( 3:37:40 )
 • 3:11
  2009 Boston :: 3:11:03  
 • 2M 17S (1.2% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 5M 3S (2.64% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 3M 25S (1.79% ) slower than the next marathon ( 3:07:38 )
 • 3:12
  2011 Boston :: 3:12:35  
 • 3M 49S (1.98% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 6M 35S (3.42% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 33M14S (79.57% ) faster than the next marathon ( 5:45:49 )
 • 3:14
  2000 Washington Birthday :: 3:14:00  
 • 5M 14S (2.7% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 8M 0S (4.12% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 32M 52S (16.94% ) slower than the next marathon ( 2:41:08 )
 • 3:15
  2012 Brazos Bend :: 3:15:49  
 • 7M 3S (3.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 9M 49S (5.01% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 28M 12S (14.4% ) faster than the next marathon ( 3:44:01 )
 • 3:16
  2016 Kassel :: 3:16:30  
 • 7M 44S (3.94% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 10M 30S (5.34% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2M 58S (1.51% ) faster than the next marathon ( 3:19:28 )
 • 3:17
  2014 Portland :: 3:17:17  
 • 8M 31S (4.32% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 11M 17S (5.72% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 20M 56S (10.61% ) faster than the next marathon ( 3:38:13 )
 • 3:18
  2014 Boston :: 3:18:48  
 • 10M 2S (5.05% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 12M 48S (6.44% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 31S (0.76% ) slower than the next marathon ( 3:17:17 )
 • 3:19
  2016 Cape Cod :: 3:19:28  
 • 10M 42S (5.36% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 13M 28S (6.75% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 4S (7.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:24 )
 • 3:24
  2010 Boston :: 3:24:19  
 • 15M 33S (7.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 18M 19S (8.96% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 14M 46S (7.23% ) slower than the next marathon ( 3:09:33 )
 • 3:25
  2015 Vignoble D'Alsace :: 3:25:40  
 • 16M 54S (8.22% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 19M 40S (9.56% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 26M 23S (12.83% ) faster than the next marathon ( 3:52:03 )
 • 3:31
  2017 Boston :: 3:31:11  
 • 22M 25S (10.61% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 25M 11S (11.92% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 23M 42S (11.22% ) slower than the next marathon ( 3:07:29 )
 • 3:37
  2002 Boston :: 3:37:40  
 • 28M 54S (13.28% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 31M 40S (14.55% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 42M 7S (19.35% ) slower than the next marathon ( 2:55:33 )
 • 3:38
  2014 Paso Robles Harvest :: 3:38:13  
 • 29M 27S (13.5% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 32M 13S (14.76% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1M 23S (0.63% ) faster than the next marathon ( 3:39:36 )
 • 3:39
  2015 Boston :: 3:39:36  
 • 30M 50S (14.04% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 33M 36S (15.3% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 31M 40S (14.42% ) slower than the next marathon ( 3:07:56 )
 • 3:44
  2012 Boston :: 3:44:01  
 • 35M 15S (15.74% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 38M 1S (16.97% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 59S (27.22% ) faster than the next marathon ( 4:45:00 )
 • 3:52
  2016 Boston :: 3:52:03  
 • 43M 17S (18.65% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 46M 3S (19.84% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 35M 33S (15.32% ) slower than the next marathon ( 3:16:30 )
 • 3:54
  2007 Nipmuck Trail :: 3:54:47  
 • 46M 1S (19.6% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 48M 47S (20.78% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 58M 29S (24.91% ) slower than the next marathon ( 2:56:18 )
 • 4:45

  2012 Aspen Backcountry :: 4:45:00  
 • 1H 36M14S (33.77% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 1H 39M0S (34.74% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 1H 39M54S (35.05% ) slower than the next marathon ( 3:05:06 )
 • 5:45

  2011 Pikes Peak :: 5:45:49  
 • 2H 37M3S (45.41% ) slower than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 2H 39M49S (46.21% ) slower than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 2H 30M0S (43.38% ) slower than the next marathon ( 3:15:49 )
 • Jump to top  2000 Boston Marathon      Boston, MA   April 17, 2000
  Rank: 6 out of 59
 • Mile #1: 6:06
 • Mile #2: 5:55
 • Mile #3: 5:56
 • Mile #4: 5:55
 • Mile #5: 5:56
 • Mile #6: 5:49
 • Mile #7: 5:53
 • Mile #8: 5:51
 • Mile #9: 5:56
 • Mile #10: 5:57
 • Mile #11: 6:01
 • Mile #12: 5:59
 • Mile #13: 6:10
 • Mile #14: 6:05
 • Mile #15: 6:14
 • Mile #16: 6:02
 • Mile #17: 6:25
 • Mile #18: 6:22
 • Mile #19: 6:10
 • Mile #20: 6:27
 • Mile #21: 6:32
 • Mile #22: 6:06
 • Mile #23: 6:20
 • Mile #24: 6:18
 • Mile #25: 6:34
 • Mile #26.2: 7:55
 • 2:40:54

  48
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  6:06
  6:06
  Mile #1   ::   6:06
 • 0:11 seconds slower than next split (5:55)
 • 0:01 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:49 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 1
  5:55
  12:01
  Mile #2   ::   5:55
 • 0:11 seconds faster than previous split (6:06)
 • 0:01 seconds faster than next split (5:56)
 • 0:12 faster than average split (6:07) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 2
  5:56
  17:57
  Mile #3   ::   5:56
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds slower than next split (5:55)
 • 0:11 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:59 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 3
  5:55
  23:52
  Mile #4   ::   5:55
 • 0:01 seconds faster than previous split (5:56)
 • 0:01 seconds faster than next split (5:56)
 • 0:12 faster than average split (6:07) in this race
 • 1:00 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 4
  5:56
  29:48
  Mile #5   ::   5:56
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:07 seconds slower than next split (5:49)
 • 0:11 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:59 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 5
  5:49
  35:37
  Mile #6   ::   5:49
 • 0:07 seconds faster than previous split (5:56)
 • 0:04 seconds faster than next split (5:53)
 • 0:18 faster than average split (6:07) in this race
 • 1:06 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 6
  5:53
  41:30
  Mile #7   ::   5:53
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (5:51)
 • 0:14 faster than average split (6:07) in this race
 • 1:02 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 7
  5:51
  47:21
  Mile #8   ::   5:51
 • 0:02 seconds faster than previous split (5:53)
 • 0:05 seconds faster than next split (5:56)
 • 0:16 faster than average split (6:07) in this race
 • 1:04 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 8
  5:56
  53:17
  Mile #9   ::   5:56
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:01 seconds faster than next split (5:57)
 • 0:11 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:59 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 9
  5:57
  59:14
  Mile #10   ::   5:57
 • 0:01 seconds slower than previous split
 • 0:04 seconds faster than next split (6:01)
 • 0:10 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:58 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 10
  6:01
  1:05:15
  Mile #11   ::   6:01
 • 0:04 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (5:59)
 • 0:06 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:54 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 11
  5:59
  1:11:14
  Mile #12   ::   5:59
 • 0:02 seconds faster than previous split (6:01)
 • 0:11 seconds faster than next split (6:10)
 • 0:08 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:56 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 12
  6:10
  1:17:24
  Mile #13   ::   6:10
 • 0:11 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds slower than next split (6:05)
 • 0:03 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:45 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 13
  6:05
  1:23:29
  Mile #14   ::   6:05
 • 0:05 seconds faster than previous split (6:10)
 • 0:09 seconds faster than next split (6:14)
 • 0:02 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:50 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 14
  6:14
  1:29:43
  Mile #15   ::   6:14
 • 0:09 seconds slower than previous split
 • 0:12 seconds slower than next split (6:02)
 • 0:07 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:41 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 15
  6:02
  1:35:45
  Mile #16   ::   6:02
 • 0:12 seconds faster than previous split (6:14)
 • 0:23 seconds faster than next split (6:25)
 • 0:05 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:53 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 16
  6:25
  1:42:10
  Mile #17   ::   6:25
 • 0:23 seconds slower than previous split
 • 0:03 seconds slower than next split (6:22)
 • 0:18 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:30 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 17
  6:22
  1:48:32
  Mile #18   ::   6:22
 • 0:03 seconds faster than previous split (6:25)
 • 0:12 seconds slower than next split (6:10)
 • 0:15 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:33 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 18
  6:10
  1:54:42
  Mile #19   ::   6:10
 • 0:12 seconds faster than previous split (6:22)
 • 0:17 seconds faster than next split (6:27)
 • 0:03 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:45 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 19
  6:27
  2:01:09
  Mile #20   ::   6:27
 • 0:17 seconds slower than previous split
 • 0:05 seconds faster than next split (6:32)
 • 0:20 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:28 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 20
  6:32
  2:07:41
  Mile #21   ::   6:32
 • 0:05 seconds slower than previous split
 • 0:26 seconds slower than next split (6:06)
 • 0:25 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:23 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 21
  6:06
  2:13:47
  Mile #22   ::   6:06
 • 0:26 seconds faster than previous split (6:32)
 • 0:14 seconds faster than next split (6:20)
 • 0:01 faster than average split (6:07) in this race
 • 0:49 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 22
  6:20
  2:20:07
  Mile #23   ::   6:20
 • 0:14 seconds slower than previous split
 • 0:02 seconds slower than next split (6:18)
 • 0:13 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:35 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 23
  6:18
  2:26:25
  Mile #24   ::   6:18
 • 0:02 seconds faster than previous split (6:20)
 • 0:16 seconds faster than next split (6:34)
 • 0:11 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:37 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 24
  6:34
  2:32:59
  Mile #25   ::   6:34
 • 0:16 seconds slower than previous split
 • 1:21 seconds faster than next split (7:55)
 • 0:27 slower than average split (6:07) in this race
 • 0:21 faster than overall average split (6:55)


 • Mile 25
  7:55
  2:40:54
  Mile #26.2   ::   7:55
 • 1:21 seconds slower than previous split


 • Mile 26.2
  min/Mile
  9:00
  8:45
  8:30
  8:15
  8:00
  7:45
  7:30
  7:15
  7:00
  6:45
  6:30
  6:15
  6:00
  5:45
  5:30
  5:15
  1234567891011121314151617181920212223242526.2
  Mile Number

  Extremes and deviations
  Extremes -->
  Deviations
  Fastest:
  5:49 (#6)
  Slowest:
  6:34 (#25)
  Average:
  6:07
  Median:
  6:06
  Compare to Fastest Split N/A Fastest Δ Slowest:
  0:45
  Fastest Δ Average:
  0:18
  Fastest Δ Median:
  0:17
  Compare to Slowest Split Slowest Δ Fastest:
  0:45
  N/A Slowest Δ Average:
  0:27
  Slowest Δ Median:
  0:28
  Compare to Average Split Average Δ Fastest:
  0:18
  Average Δ Slowest:
  0:27
  N/A Average Δ Median:
  0:01
  Compare to Median Split Median Δ Fastest:
  0:17
  Median Δ Slowest:
  0:28
  Median Δ Average:
  0:01
  N/A
  2:29
  2001 Silicon Valley :: 2:29:35  
 • 39M 11S (26.19% ) faster than the average marathon ( 3:08:46 )
 • 36M 25S (24.35% ) faster than the previous marathon ( 3:06:00 )
 • 40M 5S (26.8% ) faster than the next marathon ( 3:09:40 )